Reklam ve tanıtım, ticaret sektöründe en önemli olgular arasında bulunmaktadır. Öyle ki, reklamın gücü firmaların batmasına yol açabilir veya yükselmesini sağlayabilir. Daha fazla tanıtım yapmak, ürün veya hizmetin daha fazla kişiye ulaşması anlamına gelecektir. Bu noktada öncelikle ürün veya hizmet, daha sonra marka tanınırlığı artacaktır. Firma, buna bağlı olarak değer kazanacak ve kar oranları git gide yükselecektir. Reklamcılığın en temel prensiplerinden biri seslendirmedir. Seslendirme, televizyonda, radyoda veya sosyal medyada karşımıza çıkan reklamların ana öğesidir. Yapılacak olan seslendirmenin insanlar üzerinde yaratacağı etki, reklamın başarılı veya başarısız olmasını beraberinde getirecektir. Bu yüzden, reklamın veya tanıtımın içeriğinden çok seslendirme gücüne odaklanılmalıdır. Doğru zamanda doğru vurgu ve tonlamaların yapılması, müşteri kitlesi üzerinde istenen etkiyi yaratacaktır. Seslendirmede vurgu ve tonlamanın dışında duyulan sesin net ve anlaşılır olması da büyük önem taşıyacaktır. Bu konuda yapılması gereken doğru şeylerin belirlenmesi ve belirlemelere göre uygulamaya geçilmesi, profesyonel bir şekilde yapılmalıdır. Profesyonellikten kasıt ise, ajanslar aracılığıyla reklam seslendirmenin gerçekleştirilmesi olacaktır.

resim

 

Seslendirme ajansları, profesyonel ses sanatçılarıyla birlikte çalışmaktadır. Bu durumun sağlayacağı fayda, reklamın başarısının yüksek oranlarda artması olacaktır. Firmanın başarısı, yapacağı reklamların kalitesine bağlı olacaktır. Günümüzde, televizyon başta olmak üzere pek çok platformda yüzlerce farklı reklamla karşılaşıyoruz. Bu reklamların bazıları insanlar üzerinde büyük etki bırakıyor, diğerleri ise genel olarak sönük kalıyor. Bunun sebebi, reklamcılık sektörüne ve reklamın gücüne gereken önemin verilmesi veya verilmemesidir. Sönük kalan reklamlar ve tanıtımlar, firmaların başarıya ulaşmasını engeller. Bu tarz başarısız reklamlar, aynı zamanda firmaların zaman ve para kaybı yaşamasına da neden olur. Tüm bu olumsuz durumlardan kaçınmak, reklamın gücünü profesyonel olarak anlamaktan geçmektedir. Reklam seslendirme ajansları, reklamların insanların üzerinde büyük etkiler bırakması için çalışmaktadır. Bunu sağlamak için seslendirmenin özellikleri kullanılmaktadır. Bir reklam boyunca aynı ses tonuyla konuşan bir kişi istediği etkiyi yaratamaz. Bu noktada, vurgu ve tonlamaların ne kadar önemli olduğu anlaşılmaktadır. Vurgu ve tonlamaların en can alıcı noktalarda uygulanması, ekran başındaki izleyicilerin veya radyo dinleyicilerinin bir anda reklama dikkat vermesi anlamına gelecektir. İzleyici veya dinleyicinin dikkatinin çekilmesinin ardından, reklamda vermek istediğiniz mesajın en önemli kısmını aktarabilirsiniz. Bu doğru anı belirlemek, profesyonel reklam seslendirme ajansları sayesinde daha kolay olacaktır. Sizlere hizmet sunan bu ajanslar, neyin nerede ve ne zaman yapılacağına titizlikle karar verirler. Konuşmaların net ve anlaşılır olmaması durumunda, istediğiniz kadar vurgu ve tonlama yapmanız bir şeyi değiştirmeyecektir. İzleyici veya dinleyici, konuşulanı, anlatılmak isteneni anlamak ister. Bunu sağlamak için diksiyonu düzgün, reklamın oluşturulduğu dile yeterince hakim olan kişilerle çalışmak gerekmektedir. Söylenen sözlerin net ve anlaşılır olması temeline dayanan reklamda, bu sözlerin vurgu ve tonlamalarla desteklenmesi, reklamın kusursuz olmasını sağlayacaktır.

mic11

Profesyonel anlamda çalışan seslendirme ajansları, firmanızın reklamlar sayesinde daha ileriye taşınmasına yardımcı olacaktır. Bu ajanslar arasından en uygun olanı seçmek ise, firma sahiplerinin veya bu birimle ilgilenen yetkilerin en büyük görevlerinden biridir. Seslendirme konusunda kaliteli bir oluşumla çalışmak için internette araştırma yapılması gerekir. Seslendirme ajanslarının referans çalışmaları, kaliteleri hakkında oldukça fazla bilgi içermektedir. Daha önce yapılan işlerin nereye yapıldığı, bu işlerde ne kadar başarılı olunduğu çok önemlidir. Bu kriterlere dikkat ederek seçeceğiniz firma ile başarılı reklamlar ortaya koymanız mümkün olacaktır. Uygun fiyata kaliteyi sunan firmamız hakkında daha detaylı bilgiye, internet kanalı aracılığıyla ulaşabilir, referans işler hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.