Tag Archives: türkçe dublaj seslendirme

Sanat, kültürün etkisinde gelişen ve insanları bilinçlendirmek adına önemli etkileri olan bir kavramdır. Günümüz dünyasında sanata ne yazık ki hak ettiği değer verilmemektedir. Sanatçılar yeterli oranda desteklenmemekte ve sanat olması gerektiği gibi gelişememektedir. Ülkemizde bu durum biraz daha vahim bir hal almıştır. Özellikle son yıllarda sanatçılara yönelik destek neredeyse tamamen ortadan kalkmış, sanat kendi gücüyle […]