Sanat, kültürün etkisinde gelişen ve insanları bilinçlendirmek adına önemli etkileri olan bir kavramdır. Günümüz dünyasında sanata ne yazık ki hak ettiği değer verilmemektedir. Sanatçılar yeterli oranda desteklenmemekte ve sanat olması gerektiği gibi gelişememektedir. Ülkemizde bu durum biraz daha vahim bir hal almıştır. Özellikle son yıllarda sanatçılara yönelik destek neredeyse tamamen ortadan kalkmış, sanat kendi gücüyle kendi ayakları üstünde durmaya çalışmaktadır. Müzik, resim, seslendirme, dans, heykel, bale, opera vs. tüm bu sanat dallarına daha fazla önem verilmesi, bir ulusun kültürlenme oranını da doğrudan etkileyecektir. Gelecek nesillere sanat eserleri bırakmanın ne denli önemli bir unsur olduğunu, günümüzde geçmişten kalan sanat eserlerine bakarak anlayabiliriz. Tüm bu sanat dallarının arasında belki de son yıllarda gelişme gösteren tek sanat dalının seslendirme sanatı olduğunu söyleyebiliriz. Bu sanat dalının gelişmesindeki en önemli neden ise teknolojinin hızlı ilerleyişidir. Dünya genelinde son hızda yayılan ve gelişmeye devam eden teknoloji unsurları, medya sektöründe de önemli gelişmeler kaydedilmesine olanak sağladığı için doğrudan dublaj sanatının da gelişmesine etkide bulunmuştur.

turkce-dublaj-seslendirme

Seslendirme sanatçılarının kendilerini geliştirme olanakları gün geçtikçe artmaktadır. Teknolojinin gelişimi ve bu konuda deneyimli insanların sayısının hızlı artışı, dublaj sanatında yol kat etmek isteyenlere de ışık olmuştur. Dublaj sanatında kariyer yapmak isteyen insanlar için, özel eğitimlerin verildiği ajansların sayısı gün geçtikçe artış göstermektedir. Aynı zamanda bu işe gönül vermiş ajanslar, başvurular sonrasında yeteneğe göre değerlendirme yaparak ücretsiz dublaj eğitimi de verebilmektedir. Ücretsiz eğitim verilmesinin sebebi ise bu mesleğin önünün açık olması ve dublaj konusunda ihtiyacın artmasıdır. Yetenekli dublaj sanatçıları sayesinde ajanslar da kazanç sağlamaktadır. Bu nedenle de kendi bünyelerinde yetiştirmek üzere yetenekli dublaj sanatçılarına ücretsiz eğitim vermektedirler.

seslendirme-studyosu

Türkçe dublaj dediğimizde aklımıza öncelikli olarak yabancı dilin Türkçeye çevrilmesi ve seslendirilmesi gelmelidir. Dublaj da kelime anlamıyla bu anlama gelmektedir. Türkçe dublaja ülkemizde son yıllarda ihtiyaç artmıştır. Çünkü sinema ve televizyon dünyası evrenselleşmiş, Türkiye’deki halk yabancı kanallarda yayınlanan dizilere yoğun ilgi göstermeye başlamış ya da yabancı dilde çekilmiş filmleri izleme oranında artış görülmüştür. Yabancı dizi ve filmlere yönelik izlenme oranının artışı da Türkçe dublaj seslendirme ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Ülke genelinde yabancı dil bilen insan sayısı oranı oldukça düşüktür. Her ne kadar ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite düzeylerinde İngilizce ya da diğer yabancı dillere yönelik eğitim verilse de bu eğitimler teoride kaldığı için yetersiz olmaktadır. Yabancı dil eğitiminin tamamlanması ve yabancı dilde seslendirilmiş metinlerin anlaşılması için pratik en önemli unsurlardan birisidir. Ne yazık ki ülkemizde yabancı dil konusunda pratik yapılabilecek alanlar oldukça yetersizdir. Bu durum da Türkçe dublaj seslendirme ihtiyacının doğmasında en önemli etkenlerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkçe dublaj, yabancı reklamların ülkemizde de yayınlanabilmesi için önemli bir unsurdur. Yabancı markaların ülkemize hızla girdiği bu dönemlerde yabancı markalar ürün satışı yapabilmek için mümkün olduğunca çok insana ulaşmayı reklamlar ile hedeflemektedirler. Reklamların Türkiye’de sayıca çok insana ulaşması ise ancak Türkçe reklamlar ile mümkün olmaktadır. Sıfırdan reklam çekimi firmalar için oldukça maliyetli görüldüğü için de yabancı firmalar mevcut yabancı dilde seslendirilmiş reklamlarını Türkçe dublaj seslendirme sayesinde ülkemizde yayına koyabilmektedirler. Bu da ürün tanıtımında Türkçe dublajın önemini göstermektedir.

Türkçe dublaj için seslendirme ajansları aktif olarak görevlerini icra etmektedirler. Kaliteli dublaj yapabilen ajanslara ulaşabilmek için de internet üzerinden küçük çaplı bir ajans araştırması yapmak yeterli olacaktır.